ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ : Τμήμα Εκμάθησης: 15:00-16:00 (μικρή πισίνα) - Προαγωνιστικά: 15:00-16:00 (μεγάλη πισίνα) - Αγωνιστικά: 14:00-16:00 (μεγάλη πισίνα)

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα ημερίδας ορίων (νέο)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ


1.    800μ. Επιφάνεια       Αγόρια              15.      400μ. Υποβρύχιο              Αγόρια
2.    800μ. Επιφάνεια Κορίτσια                  16.      400μ. Υποβρύχιο       Κορίτσια
3.    50μ.   Επιφάνεια Αγόρια                    17.      100μ. Επιφάνεια        Αγόρια
4.    50μ.   BIFINS       Αγόρια                    18.      100μ. BIFINS              Αγόρια
5.    50μ.   Επιφάνεια Κορίτσια                  19.      100μ. Επιφάνεια        Κορίτσια
6.    50μ.   BIFINS       Κορίτσια                  20.      100μ. BIFINS              Κορίτσια
7.    1500μ.Επιφάνεια Αγόρια                    21.      400μ. Επιφάνεια        Αγόρια
8.    1500μ.Επιφάνεια Κορίτσια                  22.      400μ. Επιφάνεια        Κορίτσια
9.    200μ. Επιφάνεια Αγόρια                    23.      100μ. Υποβρύχιο       Αγόρια
10.  200μ. BIFINS       Αγόρια                    24.      100μ. Υποβρύχιο       Κορίτσια
11.  200μ. Επιφάνεια Κορίτσια                  25.      4Χ200μ.Επιφάνεια     Αγόρια
12.  200μ. BIFINS       Κορίτσια                  26.      4Χ200μ.Επιφάνεια     Κορίτσια
13.  50μ.   Άπνοη       Αγόρια                    27.      4Χ100μ.Επιφάνεια     Αγόρια  
14.  50μ.   Άπνοη       Κορίτσια                  28.      4Χ100μ.Επιφάνεια     ΚορίτσιαΗμερίδα ορίων Λάρισα